Κανονισμός Λειτουργίας

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Xαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών (απουσίες- δικαιολόγηση):

Κάθε διδακτική ώρα που ο μαθητής λείπει από το μάθημα λογίζεται ως μία (1) απουσία. Η φοίτηση θεωρείται επαρκής (δηλαδή γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του Ιουνίου), όταν:
• Δεν ξεπερνά συνολικά τις 64 αδικαιολόγητες απουσίες.
• Δεν ξεπερνά συνολικά τις 114 απουσίες (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες)
ΣΗΜ.: Όταν ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον «15» και η διαγωγή «Α» τότε
το σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες) είναι 164

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση η φοίτηση θεωρείται ελλιπής (παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο) ή ανεπαρκής (επαναλαμβάνει την τάξη). Για τις περιπτώσεις αυτές (που είναι σπάνιες) θα γίνεται κατ’ ιδίαν ενημέρωση από το διευθυντή του σχολείου.
Για την τακτική φοίτηση του μαθητή ευθύνεται ο κηδεμόνας του. Οι απουσίες δικαιολογούνται μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, αυτοπροσώπως από τον κηδεμόνα.
• Η απουσία μιας (1) ή δύο (2) συνεχόμενων ημερών μπορούν να δικαιολογηθούν με απλή αίτηση του κηδεμόνα. Με τον τρόπο αυτό δικαιολογούνται αθροιστικά για όλο το έτος μέχρι δέκα (10) ημέρες.
• Η απουσία τριών (3) ή περισσότερων συνεχόμενων ημερών μπορούν να δικαιολογηθούν με αίτηση του κηδεμόνα και τη σχετική ιατρική βεβαίωση.
Αν ένας μαθητής ξεπεράσει τις 30 απουσίες, αποστέλλεται στο σπίτι και στις αρχές κάθε μήνα, ενημερωτικό σημείωμα το οποίο πρέπει να επιστρέφεται στο σχολείο υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα.

 

teacher

 


Αξιολόγηση μαθητών:

Ο ετήσιος βαθμός σε κάθε μάθημα προκύπτει από: α) τους βαθμούς στα 3 διδακτικά τρίμηνα και β) το βαθμό των γραπτών εξετάσεων Ιουνίου (σε όσα μαθήματα προβλέπεται).
Για τη βαθμολογία του μαθητή στα 3 διδακτικά τρίμηνα λαμβάνουμε υπόψη:
1) την καθημερινή προφορική εξέταση και παρουσία μέσα στη τάξη 2) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) 3) τα ωριαία διαγωνίσματα χωρίς προειδοποίηση (ανά ένα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων, σε ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας) 4) τις εργασίες, στο σχολείο και στο σπίτι.


Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Μαθητές που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (πχ δυσλεξία) έχουν τη δυνατότητα της προφορικής εξέτασης στις εξετάσεις Ιουνίου μετά από επίσημη γνωμάτευση της αρμόδιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας (ΚΕΔΔΥ).


Κινητά τηλέφωνα:

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα μέσα στο σχολικό χώρο. (Εγκύκλιος Γ2/132328/07-12-2006 / ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Αν χρειασθεί, επικοινωνούν με τον κηδεμόνα τους από το τηλέφωνο του σχολείου. Αν για κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό λόγο είναι απαραίτητο ο μαθητής να μεταφέρει κινητό τηλέφωνο (πχ επικοινωνία με το σπίτι μετά τη λήξη των μαθημάτων) τότε απαιτείται:
Α. Ο γονέας-κηδεμόνας να ενημερώσει σχετικά το Διευθυντή (προφορικά ή γραπτά)
Β. Το κινητό τηλέφωνο να παραδίδεται στο Διευθυντή απενεργοποιημένο πριν την έναρξη των μαθημάτων και θα επιστρέφεται μετά τη λήξη.
Σε διαφορετική περίπτωση το φαινόμενο θα αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.

 

18875130 A 3d man standing by a projector telephone Stock Photo


Κυρώσεις που προβλέπονται για μαθητές:

Ο ρόλος τους σχολείου είναι παιδαγωγικός. Στις περιπτώσεις όμως που η συμπεριφορά των μαθητών παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος ή γενικότερα τη λειτουργία του σχολείου προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία οι εξής κυρώσεις: α. Παρατήρηση, β. Επίπληξη, γ. Ωριαία αποβολή, δ. Αποβολή 1 έως 5 ημέρες, ε. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, θα επιδιώκεται από το Σχολείο η επικοινωνία και η συνεργασία με τον κηδεμόνα.
6. Παράλληλες Σχολικές Δραστηριότητες;
Στο σχολείο πραγματοποιούνται διάφορες παράλληλες δραστηριότητες εκτός ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, που σκοπό έχουν να εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του έργο. Αυτές είναι:
1. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά, Αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ
2. Επισκέψεις σε χώρους με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία.
3. Λειτουργία ομάδων Θεάτρου, Χορωδίας , Φωτογραφίας, Ανακύκλωσης κλπ
4. Βιωματικά σεμινάρια ή ενημερωτικές ομιλίες για μαθητές.
5. Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, σχολικούς αγώνες κλπ
6. Συμμετοχή σε δράσεις εκπαιδευτικών φορέων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας
7. Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
Στα περισσότερα από αυτά η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική. Καλό είναι όμως να ενθαρρύνεται από τους γονείς-κηδεμόνες η συμμετοχή των παιδιών.

 

Συνεργασίες του Σχολείου

Το σχολείο επιδιώκει επίσης συνεργασίες με υποστηρικτικούς φορείς όπως :Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ Σερρών), τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, το Κέντρο Πρόληψης «ΟΑΣΙΣ», τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σερρών, Εκπαιδευτικούς φορείς κλπ, με σκοπό την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού του ρόλου αλλά και την πληρέστερη ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

 

Ιστοσελίδα του 5ου Γυμνασίου:

Μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου μας http://5gym-serron.ser.sch.gr έχετε τη δυνατότητα:
• Να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν τους μαθητές και τους κηδεμόνες (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)
• Να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες του Σχολείου