Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια
Εκπαίδευση»
http://5gym-serron.ser.sch.gr/enisxitiki2015.pdf