Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΥΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2016-2017
http://5gym-serron.ser.sch.gr/enishitiki2016_17.pdf