ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2015

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες προς στους οι μαθητές της Α’ και Β ΄ τάξης από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Θέμα της ενημέρωσης ήταν «Ανακύκλωση και Προστασία Περιβάλλοντος».

Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Σάββα Σερασίδη, πρώην Δήμαρχο Σταυρούπολης Θεσ/νίκης. Ο ΦΟΔΣΑ είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, μέλη του οποίου είναι φυσικά πρόσωπα και φορείς (Δήμοι κλπ)

Σκοπός της δράσης ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, η ενίσχυση των γνώσεων για θέματα ανακύκλωσης και η ανάδειξή της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων ως στάσης ζωής.