«ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» Δράση συνεργασίας 5ου Γυμνασίου Σερρών ? Γυμνασίου Σκουτάρεως

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Με την συνάντηση και συνεργασία δυο σχολείων, του 5ου Γυμνασίου Σερρών και του Γυμνασίου Σκουτάρεως, ολοκληρώθηκε και φέτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών»
Στόχος του προγράμματος ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες πως όλα τα παιδιά του κόσμου δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή, αλλά στερούνται βασικά δικαιώματα όπως το φαγητό, το νερό, η εκπαίδευση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συχνά γίνονται θύματα βίαιων και ρατσιστικών επιθέσεων.
Η κοινή δράση των δυο σχολείων πραγματοποιήθηκε με συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών των δυο σχολείων στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Σκουτάρεως, την Πέμπτη 10 Μα?ου 2018. Περιλάμβανε μεταξύ άλλων, ενημέρωση των μαθητών για την «Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού», προβολή της ταινίας "Ο Βούδας λιποθύμησε από ντροπή", εικαστικές δημιουργίες με γραπτά μηνύματα για έναν κόσμο με ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για όλα τα παιδιά του κόσμου κ.ά.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τα δυο σχολεία με την καθοδήγηση και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών κ. Βαλσαμάκη Βαρβάρας και κ. Κατερίνας Σαββίδου