Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα ή για πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα ή για πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ. Διαβάστε περισότερα http://5gym-serron.ser.sch.gr/pdf/lower.pdf

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε μορφή Word http://5gym-serron.ser.sch.gr/pdf/lower.doc