Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Αγαπητοί γονείς σας γνωρίζουμε ότι:

 1. Από την Πέμπτη, 13/6/2019 μπορείτε να λαμβάνετε από το σχολείο, τους ελέγχους της τελικής επίδοσης των μαθητών μας και να γίνει εγγραφή τους στην επόμενη τάξη. Για τα παιδιά της Γ΄ Τάξης, με την αποστολή των Απολυτηρίων στο ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, μπορείτε να πάρετε και φωτοτυπία του τίτλου αυτού. Επίσης θα σας δοθεί και Έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή, το οποίο αφού συμπληρωθεί από τους αντίστοιχους ιατρούς, θα πρέπει να δοθεί τον Σεπτέμβριο, στο Λύκειο Εγγραφής του μαθητή.
 2. Στο σχολείο θα βρίσκονται μέλη του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων για την εγγραφή των Γονέων στο Σύλλογο.
 3. Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης που αποφοιτούν από το σχολείο μας να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στο ΓΕΛ ή στο ΕΠΑΛ, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, Προς τούτο έχουν οριστεί από το σχολείο συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που θα βοηθήσουν στην εγγραφή. Η τελική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 17η Ιουνίου.

Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eg-grafes γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα. Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
 • Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας

Για τα ΓΕ.Λ.:

 • Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)
 • Μαθήματα επιλογής ( Α΄ και Γ΄ Λυκείου)

Για τα ΕΠΑ.Λ.:

 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):

 • Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
 • Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 • Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας
 • Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 • Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας

Από τη Διεύθυνση