Ενημέρωση γονέων - Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 ? 2021

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, οι μαθητές/-τριες – απόφοιτοι της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας, μπορούν να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση.

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευθυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που εμφανίζονται στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» του ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis. Στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων μπορούν να κάνουν διορθώσεις (π.χ. λατινικοί χαρακτήρες) προκειμένου να υποβληθούν με επιτυχία οι ηλεκτρονικές αιτήσεις χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα πεδία στο ΠΣ myschool.

Στο σχολείο μας έχει ορισθεί ομάδα τριών εκπαιδευτικών αποτελούμενη από τους:

1.Κοσκινά Στέργιος, υποδιευθυντή του σχολείου,
2.Κλούρα Αικατερίνη, φιλόλογο και
3.Βογδάνου Κωνσταντίνα, Γραμματέα
που θα διευκολύνουν τους κηδεμόνες στην υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εφόσον χρειαστεί. Θα υπάρχει και Η/Υ στο σχολείο για την καταχώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων με το σχολείο. Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.


Οι αιτούντες/-σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e-eggrafes, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
·Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
·Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας


Για τα ΓΕ.Λ.:
·Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
·Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
·Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)
·Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)


Για τα ΕΠΑ.Λ.:
·Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
·Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
·Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

Θα σταλούν στα e-mailτων γονέων αναλυτικές οδηγίες που θα βοηθήσουν για την επιτυχή υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής.

Ο Διευθυντής

Μερτζιάνης Νικόλαος