ΣΥΛΛΟΓΗ

Με τον όρο συλλογή βιβλιοθήκης χαρακτηρίζουμε το σύνολο του έντυπου,οπτιακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού που διαθέτει μια βιβλιοθήκη.

Έντυπο : βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες.

Οπτιακουστικό: βιντεοκασέτες,CD-ROM,CD μουσικής, κασέτες.

Αυτή τη στιγμή, η συλλογή της σχολικής βιβλιοθήκης περιλαμβάνει, ένα σύνολο βιβλίων περίπου 4165( βασική συλλογή), 37 βιντεοκασέτες, 31 cd-rom, 18 cd μουσικής, , 5 συνδρομές περιοδικών (Quantum, , RAM, NATIONAL GEOGRAPHIC, Διαβάζω,Φιλόλογος)

Στη συλλογή αυτή συμπεριλαμβάνεται και ένας σημαντικός αριθμός τίτλων βιβλίων της προυπάρχουσας Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Η ταξινόμηση ακολουθεί το σύστημα DEWEY και η μηχανοργάνωση της βιβλιοθήκης το σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.0 του Ε.Κ.Τ

Σύστημα DEWEY (Κατηγορίες και υποκατηγορίες)

Οι θεματικές κατηγορίες της βασικής συλλογής των Σχολικών Βιβλιοθηκών είναι οι ακόλουθες:

000 ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ

300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

400 ΓΛΩΣΣΑ

500 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

600 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ/ ΙΑΤΡΙΚΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

700 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

900 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικοποίση εκτός DEWEY

ΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

ΞΜ ΞΕΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΞΠ ΞΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΞΔ ΞΕΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

000 ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ

300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

400 ΓΛΩΣΣΑ

500 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

600 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΙΑΤΡΙΚΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

700 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

900 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ/ΙΣΤΟΡΙΑ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικοποίηση εκτός DEWEY

Επιστροφή στη συλλογή

 

 

ΜΕΛΗ

Μέλη της βιβλιοθήκης είναι όλοι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, με την προϋπόθεση να θελήσουν να γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης.

Όλα τα μέλη παραμένουν "ενεργά" για όσο χρονικό διάστημα φοιτούν ή εργάζονται (εκπ/κοί) στο σχολείο.

Η βιβλιοθήκη απαριθμεί (έως σήμερα 1/10/2001) 399 μέλη με αυξανόμενο ρυθμό .

Για να γίνει κάποιος μέλος το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας.

Συμπληρώνει την ειδική αίτηση μέλους, που υπάρχει για αυτό τον σκοπό στη βιβλιοθήκη, του χορηγείται δωρεάν η κάρτα μέλους και αποκτά με αυτή τη διαδικασία τα πλήρη δικαιώματα χρήσης του χώρου και του υλικού της .

Η ίδια κάρτα ισχύει για όλα τα χρόνια φοίτησης του μαθητή ή υπηρέτησης του καθηγητή στο σχολείο.(Απώλεια της κάρτας έχει σαν αποτέλεσμα τη χρέωση του ποσού που αντιστοιχεί για την επανέκδοσή της).

Επιστροφή στα ΜΕΛΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η κύρια αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης είναι να βοηθήσει :

Τους μαθητές: να τους προσφέρει ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας

Τους εκπαιδευτικούς: να τους προσφέρει πηγή πληροφόρησης και κατάλληλο μέσο για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό σύστημα: προσφέροντας έναν τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών μέσω της ένταξης της σχολικής βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα:

 1. την υποστήριξη και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στόχων όπως αυτοί περιγράφονται στην αποστολή του σχολείου και του αναλυτικού προγράμματος.
 2. την ανάπτυξη και τη διατήρηση στα παιδιά της δια βίου συνήθειας για την απόλαυση της μελέτης και της μάθησης.
 3. την προσφορά ευκαιριών για την απόκτηση εμπειριών στη δημιουργία και τη χρήση της πληροφορίας για γνώση, κατανόηση, φαντασία και διασκέδαση.
 4. την υποστήριξη όλων των μαθητών στην εκμάθηση και την εξάσκηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και τη χρήση της πληροφορίας, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο συμπεριλαμβάνοντας και την ευαισθησία στην προφορική παράδοση.
 5. την παροχή ενός σχολικού κέντρου πληροφόρησης το οποίο παρέχει πρόσβαση σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς πόρους και ευκαιρίες οι οποίες εκθέτουν τους αναγνώστες σε νέες ιδέες, εμπειρίες και απόψεις.
 6. την οργάνωση δραστηριοτήτων με τις οποίες ενθαρρύνεται η πολιτισμική και κοινωνική ενημέρωση και ευαισθησία.
 7. την στελέχωση με προσωπικό εκπαιδευμένο στις υπηρεσίες πληροφόρησης, το οποίο ως αναγνωρισμένο μέλος της σχολικής κοινότητας θα συνεργάζεται με τους μαθητές, τους δασκάλους, τους διαχειριστές και τους γονείς ώστε να επιτευχθεί η αποστολή του σχολείου.
 8. τη διακήρυξη της ιδέας ότι η πνευματική ελευθερία και η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στην πληροφορία είναι ουσιώδεις για την αποτελεσματική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή στη δημοκρατία.

Επιστροφή στο ΣΚΟΠΟ

 

 

 

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Οι χρήστες της βιβλιοθήκης, έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν το υλικό της. Το δικαίωμα δανεισμού γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Για το δανεισμό του υλικού απαιτείται η έκδοση της Κάρτας Μέλους η οποία είναι απαραίτητη και για τις άλλες λειτουργίες της βιβλιοθήκης. Οι περίοδοι δανεισμού καθορίζονται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο χρήστης και από από το είδος του υλικού που επιθυμεί να δανειστεί. Για τη διαχείριση του δανεισμού χρησιμοποιείται το πρόγραμμα αυτοματοποίησης ΑΒΕΚΤ 5.0

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια , είτε μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ με τη βοήθεια του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.
 2. Ο δανεισμός γίνεται μόνο στα μέλη, μέσω αυτοποιημένου προγράμματος Η/Υ (ΑΒΕΚΤ)
 3. Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες και τα μπουφάν τους στον ειδικό χώρο, στην είσοδο της βιβλιοθήκης.
 4. Δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, κάθε είδους ποτό και φαγητό.
 5. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τα μέλη τηρούν ησυχία.
 6. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) ή διάβασμα στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός)
 7. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα εγκυκλοπαιδικά, τα λεξικά τις πολύ ακριβές εκδόσεις, τις βιντεοκασέτες, τις κασέτες, τα cd-rom, τα cd μουσικής και τα περιοδικά, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
 8. Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα αφήνουν με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
 9. Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι 2 βιβλία για διάστημα 15 ημερών. Εξαιρούνται τα βιβλία που θεωρούνται πολύτιμα , τα οποία δίνονται για διάστημα 10 ημερών. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μία φορά, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο υλικό από άλλο χρήστη. Για την ανανέωση υποχρεούται το μέλος να επιστρέψει το δανεισμένο υλικό. Ο δανειζόμενος που επιστρέφει δανεισμένο υλικό μπορεί να το δανειστεί ξανά μετά από μια εβδομάδα.
 10. Για κάθε καθυστέρηση επιστροφής πέρα της 1 μέρας το μέλος θα χρεώνεται μία εικονική ποινή(*). Στις τρεις ποινές θα αναστέλλεται η ιδιότητα του ως μέλος για ένα μήνα.
 11. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό, υποχρεούται να το αντικαταστήσει).
 12. Οι μαθητές δεν μπορούν να πάρουν ενδεικτικό ή απολυτήριο αν δεν έχουν επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το δανεισμένο υλικό.
 13. Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού.
 14. Το φωτοτυπικό μηχάνημα είναι διαθέσιμο μόνο για τις εργασίες που το σχολείο αναθέτει στους μαθητές και μόνο για τα βιβλία της βιβλιοθήκης.
 15. Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του.
 16. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή υλικού αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού. Κατά την έξοδο γίνεται έλεγχος για κάθε υλικό που απομακρύνεται από τη βιβλιοθήκη. Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός για όλους χωρίς εξαίρεση και οι χρήστες πρέπει να δείχνουν κατανόηση, ευγένεια και ευαισθησία.
 17. Με επανειλημμένη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών, το μέλος χάνει την ιδιότητα του.

Σας περιμένουμε .

Επιστροφή στην αρχική σελίδα